GarantGruppen ab tillämpar följande affärsidé:

Att genom våra lokala entreprenörers erfarenheter, kunskap och geografiska spridning kunna tillhandahålla teknisk service.
Affärsområdet skall vara koncentrerat till service av vitvaror, värmepumpar, storkök och kommersiell kyla.

Kundkretsen skall bestå av tillverkare och leverantörer av vitvaror och värmepumpar samt kommersiella kunder inom framförallt fastighet, storkök/restaurant och butik.
 
Finansiell information
Genom att klicka på denna länk så får ni tillgång till en dagligt uppdaterad företagsrapport som innehåller både rating och ekonomiska nyckeltal för de senaste 5 åren.

Credit report